Zapoj se

Projekt Sázej lesy je program pro snížení vaší uhlíkové stopy.
Naším cílem je vytvořit jednoduchou cestu, jak se společně podílet na snížení co2.
Žádná změna nepřijde sama. Změnu možná nezpůsobí pouze jeden z nás, ale tisíce jednotlivců ano.
Zde najdete jednoduché způsoby jak podniknout kroky proti změně klimatu.
Změna klimatu je naléhavým problémem, který musíme řešit okamžitě.

Problém
Změna klimatu je největší krizí, jaké kdy lidstvo čelilo. Až vláda příjme účinná opatření, bude již pozdě. Je důležité, do té doby udělat tolik, kolik můžeme, individuálně.

Náš záměr 
Máme v úmyslu zmírnit klimatickou krizi vytvořením jednoduchých nástrojů, které pomohou přírodě snížením uhlíkové stopy.
Za úspěch budeme považovat to, aby co nejvíce lidí a firem pochopilo svoji uhlíkovou stopu, kterou zatěžují planetu. Pochopili jak snížit své emise, protože téměř všichni lidé a firmy nepříčetným a neúnosným způsobem, za dosažení větších a větších zisků, uhlíkovou stopu stále zvětšují, což může mít obrovský dopad na změny klimatu a zadušení planety.

Co za to dostanu?
Za vaši podporu obdržíte informační servis, jak byl váš dar využit.
Každý kdo přispěje alespoň 400 Kč, získá certifikát o podílu na zalesnění části české krajiny.
Potvrzení o daru pro daňové přiznání.
Seznam dárců bude uveden na našem webu. Firmy včetně loga a uvedení odvětví, kterému se věnují.