Stromy lesu

Svým darem podpoříte volně přístupné lesy veřejnosti v oblastech, které v posledních letech nejvíce utrpěly. Můžete vybrat konkrétní les a na ten přispět.

  • Lesy u Dačic v Jihočeském kraji – za váš dar zde budou vysazeny buky, smrky, javory, jedle, modříny a třešně
  • Lesy v okolí Kunštátu na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny – za váš dar budou vysazeny jedle, buky, duby, smrky, javory, lípy, olše, douglasky a modříny. V menší míře také třešně ptačí, hrušně polničky a jilmy
  • Lesy u Milešova nad Vltavou ve Středočeském kraji – za váš dar budou vysazeny douglasky a jedle
  • Lesy u Nového Knína ve Středočeském kraji a kolem Opočna v Královéhradeckém kraji – za váš dar budou vysazeny duby, lípy, javory, jedle a douglasky.
  • Lesy u Jíloviště u Prahy – za váš dar budou vasazeny buky, duby, javory, lípy, douglasky, borovice, jedle a modříny.
  • Lesy u Jemnice na Vysočině – za váš dar budou vysazeny duby zimní, javor klen, jedle bělokorá, buk lesní a smrk ztepilý.