Pomoc oceánům

Projekt zaměřený na celosvětový problém v podobě pomoci proti znečišťování oceánů. Každým rokem se do oceánů dostane několik milionů tun plastů, olejů, ropy a dalšího odpadu, který je dusí a nemůže se nijak bránit. Váš dar bude využit na pomoc v oblasti nakládání s odpadem v oceánech v oblasti Středozemního moře.