Co je uhlíková stopa?

Uhlíková stopa je měřítko pro vypuštění emisí CO2 lidskou činností ovlivňující životní prostředí, zejména klimatické změny. Jedná se o nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb společnostmi, ale i jedincem.

Snížení uhlíkové stopy přispívá k ochraně klimatu a omezení zátěže planety emisemi přispívajícími ke skleníkovému efektu. Uhlíkovou stopu využívají firmy jako jeden z klíčových ukazatelů společenské odpovědnosti.

Výpočet emisí skleníkových plynů musí splňovat postup předepsaný podle mezinárodních měřítek. Pro výpočet osobní uhlíkové stopy je možné využít také mnoha webových aplikaci. V praxi je možné vypočítat dopad na životní prostředí například toho, jaký si dáte oběd, vaši cestu z práce apod. Největším zatížením planety je však uhlíková stopa dopravy. Jedná se o dopravu leteckou (120g CO2 / pkm), silniční 110g CO2 / pkm), námořní 40g CO2 / pkm) a železniční (40g CO2 / pkm). Jedinci se mohou například zaměřit na uhlíkovou stopu potravinovou. Přemýšleli jste někdy nad tím, jakou uhlíkovou stopu zanechá hovězí maso dovezené z Jižní Ameriky nebo hovězí maso od lokálního farmáře? A to platí i pro další potraviny, zejména ovoce a zeleninu. Už jen tedy nákupem lokálních produktů může každý výrazně přispět ke snížení produkce co2.

Jak ji efektivně snížit?

Uhlíkovou stopu však nikdy sami nesnížíme na nulu a proto existují naše programy, které pomůžou kompenzovat nejjednodušším a nejefektivnějším možným způsobem – zením stromů. Projekty jsou řešením pro firmy i jednotlivce jak částí svého zisku emise na planetě snížit.

Rozdíl teploty mezi zalesněnou a holou krajinou je až 40 stupňů Celsia. Zdravý les je tedy jedna velká klimatizace pro naši planetu. Každý strom toho zvládne stejně, jako několik klimatizačních jednotek. Pro příklad: 1 vzrostlý strom vydá za čtyři 2kWh klimatizace a my musíme vysadit miliony stromů. Zalesněná krajina přitahuje navíc srážky a lesy zadržují vodu. Bez lesů tak nebude vody a bez vody život!

Zasazení jedné prostokořenné sazenice stojí cca 25 Kč. Tato cena zahrnuje nákup a výsadbu sazenice. V lese je potřeba zasadit průměrně 25 sazenic, aby vyrostl 1 dospělý strom. Na jeden hektar lesa se proto musí vysázet cca 6000 sazenic (v závislosti na typu stromu).