Sázej lesy

Snižte svoji uhlíkovou stopu pravidelnými či jednorázovými příspěvky

Pomožme planetě volněji dýchat. Společně zamezíme jedné z největších katastrof a nenecháme umřít lesy a zadusit oceány před očima. Postavme se kůrovci, nedostatku péče o lesy, odlesňování a vysychání krajiny, znečišťování oceánů plasty, destruktivním rybolovem a námořní přepravou.

Udělejte opravdu něco k odvrácení klimatických změn a snižte svoji uhlíkovou stopu

Jak to funguje?

  1. Zjisti co je uhlíková stopa a jakým způsobem ji zanecháváš
  2. Vyber si jeden z našich projektů, který chrání naše podnebí snižováním uhlíkové stopy
  3. Sleduj svůj přínos přispěním do jednoho z projektů díky informačnímu servisu, jak byl dar využit.

Vybrali jsme pouze dlouhodobé a osvědčené projekty

  1. Stromy lesu – pomozme českým lesům a podpořme zdravé životní prostředí pro další generace
  2. Sázíme budoucnost – kromě výsadby stromů projekt zaměřený také na péči o již vzrostlé stromy, ošetření poraněných stromů, propagace a osvěta snižování uhlíkové stopy
  3. Pomoc oceánům – pomozme oceánům snáze dýchat před návalem plastů a emisí z námořní dopravy